Vesiensuojelu

Ympäristönsuojelutoimelta löytyy jonkun verran tietoja paikallisista vesistöistä. Kaikista järvistä ei kuitenkaan ole selvityksiä tehty. Ympäristönsuojelutoimi ei itse tee jatkuvaa vesistöjen tilan seurantaa vaan selvityksiä tehdään projektiluontoisesti.

Ruoppaus ja vesikasvien niitto
Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa aluehallintovirastosta (Etelä-Suomen AVI), kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3. Lisäksi kaikista, myös alle 500 m3:n ruoppauksista, on ilmoitettava kirjallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Uudenmaan ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi ruoppaamisesta on ilmoitettava vesialueen omistajalle. Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoitus.
Muunlainen kuin koneellinen vesikasvien niitto ei vaadi erillistä ilmoitusta. Koneellisesti uivalla kalustolla tehtävästä niitosta tulee tehdä ilmoitus vähintään kuukautta ennen työn aloittamista paikalliselle valvontaviranomaiselle kuntaan. Niitosta syntyvät kasvijätteet tulee kerätä pois vedestä ja läjittää kuivalle maalle siten, etteivät ne valu takaisin järveen. Ruoppauksesta sekä niitosta on aina hyvä keskustella muiden rantojen/vesialueen omistajien/käyttäjien kesken.

Uimavesien valvonta
Terveysvalvonta seuraa uimavesiä ja kesäisin uimarannoilta otetaan säännöllisesti näytteitä. Lisätietoja uimavesien kunnosta saa terveystarkastajalta. Levähavainnoista voi ilmoittaa terveysvalvontaan, ympäristönsuojelutoimeen tai suoraan Uudenmaan ELY-keskukseen.

Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Yhdistystietoa
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.
Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo
puh. 040 511 2216, faksi (019) 520 2210

© Askolan kunta 2024