Ympäristönsuojelu

1.1.2006 alkaen Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on toiminut rakennus- ja ympäristöjaosto.

Jaoston alaisuudessa viranhaltijana toimivat ympäristönsuojelusihteerit.

Viranhaltijat ottavat vastaan asiakkaita vain ajanvarauksella.

Sähköinen asiointi

Lupapisteen logo, jossa lukee Lupapiste

Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Tehtävät

Ympäristönsuojelusihteeri Laura Tudeer
Lautakunnan esittelijä ympäristönsuojeluasioissa, maa-aineslain mukaiset tehtävät, ympäristöluvat, luonnonsuojelu, luonnonsuojelun edistäminen, kaavoitusasiat, lausunnot.

Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
Viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, ympäristöluvat, maatalouden ympäristönsuojelu, vesilain mukaiset tehtävät, vesihuoltolain mukaiset tehtävät (toiminta-alueet), tilapäinen melu ja tärinä (YSL 118 §), maastoliikennelain mukaiset tehtävät, pilaantunut maaperä, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (jätevedet, öljysäiliöiden maahanjättäminen), ympäristönsuojelumääräysten 31 §:n mukaiset ilmoitukset (mineraaliperäisten jätteiden käyttö maarakentamisessa).

 

© Askolan kunta 2024