Opiskelu perusopetuksessa

Perusopetuslaki ja -asetus sekä perusopetuksen opetussuunnitelma ovat tärkeimmät perusopetusta ohjaavat normit ja asiakirja. Koulu tiedottaa oppilaita ja huoltajia ensisijaisesti koulun työ- ja viestintäjärjestelmä Wilman avulla. Wilmasta löytyy lukuvuosisuunnitelma, jossa tarkennetaan lukuvuoden tavoitteita ja toimintaa. Sieltä löytyvät myös oppilaan työjärjestys, kokeet ja arvioitavat tehtävät sekä väli- ja lukuvuosiarviointi.

© Askolan kunta 2024