Vesi- ja viemärilaitos

Päivystysnumerot ja vikailmoitukset

Vesi- ja viemärilaitospäivystys (arkisin klo 15-07, viikonloppuisin 24/7)
Lähetä verkosta vikailmoituslomake vesilaitokselle

Rakennusteknilliset ja kaivuutöihin liittyvät kysymykset

Vesihuolto

Liittymis- ja käyttösopimukset sekä laskutus

Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa

Askolan kunnan Vesihuoltolaitoksen tunnusluvut

Vesihuoltolaitosten raportteja

Kiinteistön omistajan vaihdos

Edellinen omistaja ilmoittaa:

 • kiinteistön osoitteen
 • omistuksen vaihtopäivän
 • vesimittarin lukeman vaihtopäivältä
 • loppulaskun osoitteen
 • puhelinnumeron

Uusi omistaja ilmoittaa:

 • kiinteistön osoitteen
 • kiinteistön omistajan nimen ja yhteystiedot
 • laskutusosoitteen, mikäli eri kuin kiinteistön osoite
 • vesimittarin lukeman ja vaihtopäivän

Liittymähakemus

Vesihuoltolaitoksen yleiset liittymisehdot voit tilata palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse askola@askola.fi

Vesihuoltolaki voimaan 1.3.2001 lukien

Vesihuollolla tarkoitetaan laissa talousveden toimittamista sekä jäteveden ja hule- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolakia sovelletaan asutuksen sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen rinnastettavan vapaa-ajanasutuksen sekä elinkeinotoiminnan vesihuoltoon.

Lain keskeiset vaikutukset ja tavoitteet ovat seuraavat:

 • laki kumoaa yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain sekä jätevesimaksulain
 • yhdenmukaistaa talousveden toimittamisen ja jäteveden poisjohtamisen sääntelyn
 • molempien perustaksi yksityisoikeudellinen sopimus
 • molemmista perittävien maksujen yleisistä perusteista säädetään uudessa laissa
 • laki selkeyttää kiinteistön omistajan, vesihuoltolaitoksen ja kunnan vastuita vesihuollon järjestämisestä
 • laki lisää vesihuoltolaitoksen talouden ja maksujen läpinäkyvyyttä
 • laki lisää kuluttajansuojaa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää Askolan kunnan vesi- ja viemärilaitoksien toiminta-alueiksi karttaliitteiden mukaisia alueita.

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta- ja tarvealueet

Vesilaitos:

Viemärilaitos:

Askolan kunnanvaltuuston 28.1.2010 kokouksessaan hyväksymän Askolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman voi halutessaan tilata palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla osoitteesta askola@askola.fi

Vesi- ja jätevesitaksat

Askolan kunnan vesi- ja jätevesitaksat

© Askolan kunta 2024