Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus laaditaan aina valtuustokausittain. Askolan viimeisin laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.12.2022. Kertomusosa kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa väestöryhmittäin, palveluja sekä kokoaa yhteen terveyttä ja hyvinvointia edistävät ohjelmat ja strategiat.

Suunnitelmaosa sisältää tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi valtuustokauden ajan 2023–2025. Tavoitteiden edistymisestä ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kunnanvaltuustolle sekä kuntalaisille.

Kertomus on julkaistu Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus -sivuston kautta. Pääset tutustumaan kertomukseen https://www.hyvinvointikertomus.fi/preview/12833514397

© Askolan kunta 2024