Yksityistiet

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot.

Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta.

Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot Maanmittauslaitokselle, lisäksi yhteystiedot, sekä Väylävirastolle DIGIROADiin.

Yksityistieavustukset

Yksityistielain mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään (Yksityistielaki 560/2018 84 §).

Yksityistieavustukset tulevat vuosittain yleensä syksyn aikana haettavaksi. Hausta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla ja paikallisessa sanomalehdessä.

Yksityistieavustuksien myöntämisen ehdot:
1. Tiekunta on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä.
2. Avustus summasta 60 % jaetaan teiden perusparantamiseen osoittaviin toimenpiteisiin, joita ovat ensisijaisesti tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
1. Tien rakenteen parantaminen, suodatin kerros kantavat rakenteet ym.
2. Ojien kunnostus
3. Rumpujen vaihto
4. Muut parantavat toimenpiteet

Perusparannuksiin jaettuun avustuksiin vaikuttaa toissijaisesti seuraavat tekijät:
1. Tien vakituisten asukkaiden käyttäjien määrä
2. Tie palvelee alueellista elinkeinotoimintaa, mm. raskas liikenne
3. Tien pituus
4. Tiellä on läpikulkuliikennettä

Avustushakemuksen yhteydessä tulee esittää tien parantamiseen suunnitellut tai tehdyt toimenpiteet sekä viimeistään avustuksen maksatuksen yhteydessä tulee esittää loppuraportti toteutuneista toimenpiteistä.
3. Avustus summasta 40 %  jaetaan ylläpitoavustuksena seuraavasti:
1. Tien vakituisten asukkaiden käyttäjien määrä
2. Tie palvelee alueellista elinkeinotoimintaa, vakituisten yritysten tien käyttäjien määrä
3. Tien pituus
4. Tiellä on läpikulkuliikennettä

 

© Askolan kunta 2024