Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15- 29-vuotias nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuori voi itse hakeutua etsivän nuorisotyön pariin.  Apua voivat pyytää myös nuoren lähipiirin aikuiset tai toiset nuoret. Tietyillä viranomaisilla on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tuen tarpeessa olevan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivää nuorisotyötä varten. Askolassa tiedot luovutetaan suoraan etsivän nuorisotyön työntekijälle.

Käytännössä etsivässä nuorisotyössä

  • tavataan nuorta sovitusti, tarvittaessa jalkautuen sinne, minne nuoren on helpoin tulla
  • autetaan nuorta itsensä hoitamisessa ja tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • kuljetaan rinnalla, tehdään yhdessä, ei puolesta
  • autetaan asioiden hoitamisessa, työ- tai opiskelupaikan tai harrastusten etsimisessä
  • ollaan tavoitettavissa resurssien mukaan esim. kouluilla ja nuorten kokoontumispaikoissa

Etsivän nuorisotyön palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Työntekijöiden kanssa voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta.

Etsivät tavoittaa myös WhatsAppissa!

Ota yhteyttä!

© Askolan kunta 2024