Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oltava joka kunnassa.

Annetaan mm. määräyksiä ja ohjeita:

  • toimenpiteiden luvan-/ ilmoituksenvaraisuus
  • rakennuksen sijoittumisesta ja ympäristön huomioon ottamisesta
  • rakentamisesta asemakaava-alueen ulkopuolella
  • rakentamisesta ranta-alueilla
  • vesihuollon järjestämisestä ja pohjavesialueille rakentamisesta
  • hyvästä rakentamistavasta
  • asemakaavaa täydentävistä määräyksistä
  • rakennustyön aikaisista järjestelyistä

Rakennusmääräyksissä voidaan määrätä suunnittelutarvealueista.

Askolan, Pukkilan, Pornaisten ja Myrskylän rakennusjärjestys

Kartat ja asemakaavat – Karttatiimi karttapalvelut
Askola
Pukkila
Pornainen
Myrskylä

 

 

 

© Askolan kunta 2024