Julkipanot

Julkipano ja kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Kunnan viralliset julkipanot ja kuulutukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

© Askolan kunta 2024