Iltapäivätoiminnan maksut

Osallistumisesta iltapäivätoimintaan, peritään asiakasmaksu (POL 48f §), sillä iltapäivätoiminta rahoitetaan pääosin vanhempien maksamilla osallistumismaksuilla. Maksu sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja materiaalit.

Wilmassa tehtävässä iltapäivätoimintahakemuksessa, huoltaja valitsee tarvitsemansa iltapäivätoiminnan joko:

  • syyslukukaudeksi
  • kevätlukukaudeksi
  • koko lukuvuodeksi

Samaisessa hakemuksessa huoltaja valitsee iltapäivätoiminnassa olevan tuntimäärän mukaisen maksun, joka laskutetaan kerran kuukaudessa.

  • 1-3 tuntia/päivä, 80 euroa/kk (= 800 euroa/lukuvuosi)
  • 4 tuntia/päivä, 100 euroa/kk (= 1000 euroa/lukuvuosi)

Iltapäivätoiminnan tuntimäärää/kuukausimaksua voi muuttaa tarvittaessa Wilmassa Hakemukset ja päätökset- välilehdellä:  Tee uusi hakemus -> Palveluntarpeen muutos ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää sairaustodistus. Jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu peritään myös silloin, jos lapsen poissaolosta ei ilmoiteta etukäteen iltapäivätoimintaan.

Huoltajat kuittaavat hakulomakkeet omalla Wilman käyttäjätunnuksellaan ja samalla sitoutuvat näin iltapäivätoimintaan sekä iltapäivätoiminnan maksujen maksamiseen valitsemillaan toiminta-ajoilla. Maksujen laiminlyöminen voi johtaa toimintapaikan menettämiseen kirjallisen muistutuksen jälkeen. Paikka voidaan lakkauttaa, jos lapsi on ollut koko kuukauden toiminnasta pois ja yhteyttä vanhempiin ei saada.

Muutosta myönnettyyn päivittäiseen toiminta-aikaan tulee hakea vähintään viikkoa ennen muutoksen astumista voimaan. Perustellusta syystä toiminta-aikaa voidaan myös muuttaa edellä mainittua lyhemmällä hakuajalla. Palvelutarpeen muuttamisen (iltapäivätoiminta-ajan) voi tehdä vain kerran lukuvuoden aikana.

© Askolan kunta 2024