Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä

Kelan maksamista tuista saa tietoa Kelan verkkosivuilta: https://www.kela.fi/lastenhoidon-tuet

Kotihoidon tuen kuntalisä:

Kela maksaa kotihoidon tuen kuntalisän 100 €/ kk perheille, jotka saavat Kelasta kotihoidon tukea alle 3-vuotiaasta lapsesta/lapsista. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä:

Askolassa on vuodesta 2002 maksettu yksityisen hoidon tuen kuntalisää seuraavasti:

  • Kuntalisä yksityisen päiväkodin kokopäivähoitoon on 201,83 €/kk/lapsi
  • Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon tai hoitajan palkkaamiseen lapsen kotiin 84,09 €/kk/lapsi. Kuntalisän maksaa Kela.
© Askolan kunta 2024