Opiskelijalle

Lukio on ylioppilastutkintoon johtava yleissivistävä koulu, joka antaa valmiudet jatko-opintoihin ja samanaikaisesti tukee nuoren kasvua aikuisuuteen. Askolan lukion opiskelijoita tukeva Veikko Pohjanpellon säätiö tarjoaa avustuksia ja etuuksia opiskelijoille, mm. ilmaisia oppimateriaaleja, muhkeita stipendejä ja kansainvälistä liikkuvuutta. Ennen kaikkea kuitenkin Askolan lukiossa saa laadukasta opetusta, opiskelijakunta luo tiiviin yhteisön, johon on helppo tulla ja monipuolinen kurssitarjotin mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Askolan lukio tekee yhteistyötä Careerian ja Porvoon Haaga Helian kanssa ja tämäkin takaa opiskelijalle hyvät jatko-opintovalmiudet.

Lukio tarjoaa enemmän vapautta, mutta tuo mukanaan myös lisää vastuuta. Lukio-opinnoissa etenemistahti ja opintokokonaisuuksien laajuus voivat yllättää peruskouluun verrattuna. Tähän kannattaa olla varautunut ensimmäisestä päivästä alkaen ja tällä tavoin luoda itselleen parhaimmat mahdolliset edellytykset menestyä lukiossa. Itsensä johtamistaidot, kuten aikatauluttaminen, ennakointi ja ahkeruus kantavat. Oleellinen osa lukio-opintoja on toisten huomioon ottaminen, kunnioittava käytös ja ryhmän jäsenenä toimiminen.

© Askolan kunta 2024