Oppimisen tuki ja pienluokat

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Perusopetuslain mukaisesti kouluissa on käytössä niin sanottu kolmiportainen tuki. Kaikki oppilaan tukeen liittyvät asiakirjat tehdään Wilmaan. Kaikki oppilaan opetusjärjestelyjä koskevat hallintopäätökset tehdään myös Wilmaan. Hallintopäätöksiä ovat mm. erityisen tuen päätös, päätös erityisistä opetusjärjestelyistä ja päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta.

Oppimisen tukeen liittyvät päätökset sekä opetusjärjestelyt tehdään aina yhteistyössä huoltajien kanssa.

Koulukohtaiset tiedot oppimisen tuesta löytyvät koulujen lukuvuosisuunnitelmista.

Lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki

Yleinen tuki

Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Yleinen tuki tarkoittaa laadukasta, myös oppimisvaikeuksia ennalta ehkäisevää, perusopetusta, joka ottaa huomioon oppilaan ja opetusryhmän yksilölliset tarpeet. Yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi eriyttäminen, tukiopetus, oppilaanohjaus, ohjaajapalvelut sekä osa-aikainen erityisopetus. Myös opiskeluhuollollinen tuki ja yhteistyö kodin kanssa lasketaan yleiseen tukeen.

Tehostettu tuki

Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänet siirretään tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppimäärien yksilöllistämistä.

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta, jota antaa laaja-alainen erityisopettaja yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan kanssa. Osa-aikainen erityisopetus voi olla yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta. Sekä yleisen tuen että tehostetun tuen oppilaalla on oikeus erityisopettajan tukeen.

Erityinen tuki

Oppilaalle tulee antaa erityistä tukea, jos hänelle annettu tehostettu tuki ei riitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen päätöksellä opiskeleva oppilas siirtyy tavallisimmin kokoaikaiseen erityisopetukseen eli pienluokkaan. Erityisen tuen päätös tarvitaan aina, jos oppilas tarvitsee jonkin oppiaineen yksilöllistämisen eli oppilas ei selviydy oppiaineen tavoitteista ilman tätä päätöstä.

Pienluokat

Pienluokkien oppilailla on aina erityisen tuen päätös. Luokassa on erityisluokan opettaja ja vähintään yksi koulunkäynninohjaaja. Luokassa on enintään kymmenen oppilasta.

Alakoululaisten luokkamuotoinen erityisopetus järjestetään Askolan koulussa, alakoulussa. Luokkia on kolme, 1.-2., 3.-4. ja 5.-6. yhdysluokat.

Yläkoulussa on jokaisella luokka-asteella oma erityisopetuksen pienluokka. Luokkien tunnus on Y eli yksilöllinen oppimisen polku – luokat. Lisäksi yläkoulussa on erityisopetuksen pienluokka K eli Karhunpesän luokka.

 

© Askolan kunta 2024