Monninkylän koululle ja Askola-Areenalle esteettömyysdiplomit

Monninkylän koulu ja Askola-Areena ovat saaneet tunnustusta esteettömyydestään ja sen edistämisestä Askolassa. ”Esteetön askolalainen toimija” -diplomi ojennettiin Monninkylän koululle 13.11.2023. ”Esteetön askolalainen yritys” -diplomi puolestaan luovutettiin liikuntakeskus Askola-Areenalle 23.11.2023.

Esteettömyystyöryhmän mukaan molemmat kohteet edistävät toiminnallaan esteetöntä ja yhdenvertaista Askolaa. Diplomien tarkoituksena on paitsi tunnustuksen antaminen myös kannustimina toimiminen kaikille toimijoille.

Kunnassa toimiva esteettömyystyöryhmä tekee vuosittain esteettömyyskartoituskävelyjä kunnan alueella. Kohteina ovat sekä kunnan että yksityisten toimijoiden tiloja. Kartoitusten perusteella kohteisiin tehdään toimenpideluokitus, joka antaa suositukset esteettömyyttä parantavista toimenpiteistä, kiireellisyydestä ja vastuutahoista. Kartoituksissa kiinnitetään huomioita myös niihin asioihin, jotka ovat esteettömyyden kannalta jo hyvin huomioitu.

”Toimenpiteet ovat hyvin moninaisia, eivätkä kaikki vaadi aina suuria toimia, vaan esteettömyyttä voidaan parantaa vaikkapa pelkillä toimintatapojen muutoksella”, kertoo esteettömyystyötä koordinoiva Askolan kunnan hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko.

Toiminnan taustalla on Itä-Uudenmaan esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021–2025, joka on hyväksytty myös Askolassa. Kunnanhallituksen nimeämään esteettömyystyöryhmään kuuluvat hallintojohtaja Tuija Saloranta, palvelualuejohtaja Pirkko Hynninen, rakennustarkastaja Matti Männikkö, aluemestari Miska Mönttinen, vammaisneuvoston jäsenet Nana Lokteva ja Mirja Juusti, vanhusneuvoston jäsen Hannes Bjurström sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen edustaja Susanna Kortelainen. Ryhmän koollekutsujana toimii hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko.

Esteettömyysdiolomin luovutus Askola-Areenalla.
Diplomia luovuttamassa vammaisneuvoston jäsen Heikki Masalin (oik.), esteettömyystyöryhmän edustaja Tuija Saloranta (kesk.). Diplomin vastaanotti Askola-Areenan hallituksen varapuheenjohtaja Henna Hiltunen (vas.).
Monninkylän rehtorin ja oppilaat vastaanottamassa esteettömyydiplomia.
Diplomia luovuttamassa (vas.) vammaisneuvoston jäsen Heikki Masalin, esteettömyystyöryhmän edustajat Tuija Saloranta ja hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko (oik.). Diplomin vastaanottivat Monninkylän koulun 6-luokkalaiset Sofia Ikonen ja Viljami Leppänen sekä rehtori Anu Hovilehto (kesk.)

 

Lisätietoja:
Johanna Viuhko
hyvinvointikoordinaattori
puh. 040 7109 122
johanna.viuhko@askola.fi

 

© Askolan kunta 2024