Aktiivisuusraha myönnettiin Askolan vapaaehtoisen palokunnan nuoriso-osaston varusteisiin

Askolan kunta on myöntänyt 3 000 euroa aktiivisuusrahaa Askolan vapaaehtoisen palokunnan nuoriso-osaston varustehankintoihin. Perusteluissaan korostettiin hakijan pitkäkestoista, yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa, joka luo hyvinvointia 10–17-vuotiaille nuorille koko Askolan alueella.

Lisäksi hanke vastaa hyvin Askolan kunnan voimassa olevaa strategiaa, koska sillä pyritään hyvinvoinnin lisäksi vahvistamaan elinympäristön turvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

”Toimintamme tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia ja kouluttautua pelastustoimen arvoihin ja taitoihin. Samalla se tarkoittaa matalan kynnyksen harrastusmahdollisuutta, jossa varusteiden pitää olla kunnossa”, kommentoi nuoriso-osaston johtaja Timo Laaksonen.

Hankeraha maksetaan sääntöjen mukaisesti toukokuun viimeisellä viikolla. Saaja sitoutuu raportoimaan hankkeesta tammikuun 2025 loppuun mennessä.

”Odotamme innolla hankkeen etenemistä, jotta saamme nähdä aktiivisia askolalaisia nuoria mukana tärkeässä palokuntatoiminnassa”, toteaa kunnanjohtaja Annu Räsänen.

Aktiivisuusraha osana osallistuvaa budjetointia

Aktiivisuusrahaa myönnettiin Askolan kunnassa ensimmäistä kertaa ja se oli osa kunnan osallistuvaa budjetointimallia. Haettavan avustuksen määrä vuonna 2024 oli maksimissaan 3 000 euroa. Aktiivisuusrahahankkeen haku oli käynnissä tammi-helmikuussa 2024. Hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta. Kaikki hakemukset pisteytettiin elinvoiman, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, kansalaisaktiivisuuden ja osallisuuden näkökulmista. Lisäksi hakemukset arvioitiin vaikuttavuuden ja sääntöjen kannalta. Kunnan johtoryhmä päätti 2024 aktiivisuusrahan saajasta.

”Oli hienoa huomata, miten paljon aktiivisuusraha herätti kiinnostusta eri puolilla kuntaa. Toivomme, että innostus jatkuu yhtä voimakkaana myös ensi vuonna”, toteaa hankeavustuksen yhteyshenkilönä toiminut taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto.

Lisätiedot: taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto

© Askolan kunta 2024