Askola mukana laajassa kuntakyselyssä

Myös Askolan kunta on mukana Kuntaliiton laajassa kuntakyselyssä. Kyselyn vastaanottaja: vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään toimintaamme!

Kuntaliiton mainos, jossa lukee: Kuntamme osallistuu Kuntaliiton Kuntalaistutkimukseen

 

Mitä mieltä kuntalaiset ovat oman kotikuntansa toiminnasta, palveluista, vaikuttamisesta ja päätöksenteosta? Pitävätkö kuntalaiset omaa kotikuntaansa tärkeänä? Näitä asioita Kuntaliitto selvittää parhaillaan käynnissä olevalla kyselyllä, joka on lähetetty yhteensä 32 900 täysi-ikäiselle kuntalaiselle Suomessa. Askolassa kyselyn ovat saaneet 450 kuntalaista.

Kuntaliiton kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Kyselyn avulla kunnat saavat tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

”Toivomme, että kaikki kyselyn saaneet askolalaiset vastaisivat kyselyyn, sillä tutkimus antaa meille ainutlaatuista ja arvokasta tietoa toiminnan sekä palveluiden kehittämiseen Askolassa”, kannustaa hallintojohtaja Tuija Saloranta kyselyn saaneita vastaamaan.

Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksyllä 2024.

Lue lisää tutkimuksesta Kuntaliiton verkkosivuilta: Kuntalaistutkimus 2024 – tutkittua tietoa kuntalaisista

 

 

© Askolan kunta 2024