Askolan esteettömyystyöryhmä sai kiitosta esteettömän elinympäristön kehittämisestä

Askolan kunta toteutti esteettömyyskartoituksen 29.2.2024 kirkonkylällä. Talviajan kartoituksen pääpaino oli risteysten kulkukelpoisuuden kartoittamisessa ja havainnoimisessa. Lastenvaunuilla, rollaattorilla tai pyörätuolilla kulkeminen on hankalaa tai jopa mahdotonta, jos lumivallit estävät apuvälineillä kulkemisen keskeisillä paikoilla. Lisäksi kartoituksessa tarkisteltiin liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja, ettei niitä käytetä lumen säilytyspaikkoina.

henkilö menossa pyörätuolilla sähköisesti avattavan ulko-oven kautta kirjastoon
Askolan pääkirjaston uusi sähköovi sai kiitosta työryhmältä. Yläpihan kautta on nyt mahdollista asioida kirjastossa esteettömästi.

Esteettömästi kirjastoon

Kartoitettava reitti kulki tällä kertaa pääkirjastolta, itsepalvelupostin, apteekin ja Salen kautta Askolan terveysasemalle. Lauhan helmikuun jäljiltä lumi ei tuottanut reitillä ongelmia ja liukkautta oli estetty hiekoittamisella. Pääkirjaston sähköistetty ulko-ovi sai kiitosta työryhmältä. Kirjaston yläpihan sisäänkäynnistä pääsee nyt esteettömästi kulkemaan kirjaston tiloihin.

Kartoituskävelyn jälkeen työryhmä kokoontui antamaan toimenpide-ehdotuksia ja arvioimaan havaittujen puutteiden korjausten kiireellisyyttä sekä määrittelemään toimenpiteiden vastuutahot. Kartoitus sisälsi sekä kunnan kohteita että yritysten kohteita. Kartoituskävelyn raportti toimitetaan myös yrityksille ja yksityisille toimijoille, joita kartoitus on koskenut, jolloin hekin voivat hyödyntää raportin tarjoamaa tietoa esteettömyydestä ja toteuttaa toimenpiteitä esteettömyyden edistämiseksi.

– Esteettömyys on toimintaesteisille välttämättömyys, mutta esteettömästi rakennettu ympäristö parantaa myös esimerkiksi itsenäisesti elävien ikääntyneiden elämänlaatua. Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää monenlaisten tarpeiden ymmärtämistä ja erityisesti halua tehdä asioita entistä paremmin, Askolan kunnan hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko kommentoi.

Esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma suunnannäyttäjänä

Kunnanhallituksen nimeämään esteettömyystyöryhmään kuuluvat Askolan kunnasta hallintojohtaja Tuija Saloranta, palvelualuejohtaja Pirkko Hynninen, rakennustarkastaja Matti Männikkö, aluemestari Miska Mönttinen ja ryhmän koollekutsujana hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko. Lisäksi ryhmässä ovat vammaisneuvoston edustajat Nana Lokteva ja Heikki Masalin sekä vanhusneuvoston edustaja Hannes Bjurström. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalveluista mukana on Susanna Kortelainen.

Aiheen esillä pitäminen tärkeää

Kunnan kartoituskävelyihin osallistuu myös rakennetun ympäristön esteettömyysasiantuntija Jukka Suhonen. Suhonen antoi Askolan työryhmälle kiitosta aktiivisesta työskentelystä ja aidosta halusta parantaa kunnan esteetöntä elinympäristöä.

– Askolan esteettömyystyöryhmä lähti Itä-Uudenmaan alueelliseen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmaan mukaan hyvällä asenteella alusta lähtien. Rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on haluttu Askolassa panostaa ja se nähdään tärkeänä asiana yhdenvertaisen kohtelun ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Asiat eivät tapahdu hetkessä missään kunnassa, mutta konkreettisten kohteiden nimeämisen lisäksi tietoisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä Esteetön Itä-Uusimaa -ohjelman tavoitteista, Suhonen toteaa.

Askolan kunnan kirjaston ulko-oven edessä on matto, jonka päällä vatupassi. Sillä mitataan kaltevuutta.
Kaltevuuksien mittaukset ovat myös yksi tärkeä osa esteettömyyskartoituksia. Liian jyrkkä kaltevuus voi estää tai hankaloittaa kulkua esimerkiksi sisäänkäynneillä. Tämä havainnollistava kuva Askolan terveyskeskukselta.

Askolassa on hyväksytty Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma, joka ohjeistaa kartoituksia ja niistä tehtävää raportointia. Aiemmin kartoituskävelyjä on tehty Monninkylässä vuosina 2021 ja 2023 sekä kirkonkylällä 2020 ja 2022.

Lisätiedot:

Johanna Viuhko

© Askolan kunta 2024