Askolan yrittäjä – oletko vastannut jo Kuntabarometri 2024 kyselyyn?

Kysely on auki 12.2.-1.4.2024 ja siihen voi vastata

Kysely on tarkoitettu kaikille yrittäjille eli Yrittäjä-yhdistykseen kuulumattomat voivat myös antaa arvionsa.

Miksi vastaaminen kannattaa?

  • Kunta saa kyselystä arvokasta tietoa toimintojensa kehittämiseksi; mikä toimii ja missä on parannettavaa. On tärkeää, että yrittäjien äänet tulevat aidosti ja yksilöllisesti esiin.
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tärkeää tietoa ja palautetta, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.
  • Yrittäjiltä välittyy tietoa heidän tarjoamistaan palveluista.

Joka toinen vuosi järjestettävällä Kuntabarometri-kyselyllä kartoitetaan kuntien ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Suomen Yrittäjät mittaa kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö selvittää yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Kuntabarometrin tulokset julkaistaan Kunnallisjohdon seminaarin yhteydessä Turussa, 14.5.2024.

Lue lisää Kuntabarometri 2024 -kyselystä Yrittäjien verkkosivuilta.

Lisätietoja myös Askolan kunnan elinvoimapäällikkö Heikki Pietariselta

© Askolan kunta 2024