Hyvinvointitunnit alkavat Askolan alakouluissa maaliskuussa

Jatkumona kevään 2023 valtakunnalliselle kouluterveyskyselylle ja nuorten hyvinvointityölle Askolan kunta aloittaa hyvinvointitunnit alakouluissaan maaliskuussa 2024. Ennen tuntien käynnistymistä oli Teams-vanhempainilta.

Kunnan hyvinvointityötä tukevan Koulutus Elämään Säätiön oppitunnit järjestetään kevään aikana Askolan alakouluissa 1.–6. luokkien oppilaille. Tuntien teemat liittyvät ihmiskehoon ja sen toiminnan ymmärtämiseen. Tunnit on räätälöity lasten ikätason mukaisesti. Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa terveyskasvatusohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja kotien ja koulujen rinnalla.

Varhain aloitettu terveyskasvatus tärkeää

Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettiin Askolassa 4.–5. luokkien oppilaille keväällä 2023. Kyselyn tulokset valmistuivat syksyllä 2023 ja niitä käsiteltiin oppilaitoksissa loppuvuodesta. Askolalaiset lapset voivat pääsääntöisesti hyvin, mutta on myös asioita, joissa lasten hyvinvointia voidaan tukea ja vahvistaa.

”Haluamme edistää kuntamme lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea lasten hyvinvointia mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien. Tutkimusten mukaan varhain aloitettu terveyskasvatus ja päihdevalistus kantaa hedelmää lapsien kehittyessä nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen”, toteaa Askolan kunnan hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko.

Vanhemmat mukaan hyvinvointityöhön

Ennen oppituntien alkamista vanhemmat voivat tutustua toimintamalliin vanhempainillassa, jossa Koulutus Elämään Säätiö kertoo toiminnastaan sekä oppituntien tavoitteista ja sisällöistä.

Alustuksena kuullaan hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhkon katsaus vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksiin. Mukana Askolan kunnasta ovat myös alakoulujen rehtorit Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara sekä lasten parissa työskentelevät kasvatusohjaaja Ella Karlsson sekä nuorisotyöntekijä Petri Palmgren.

Koulutus Elämään Säätiön toimintaan voi tutustua tarkemmin säätiön verkkosivuilla.

Lisätiedot:

hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko 

© Askolan kunta 2024