Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen tulee liittyjän tehdä kirjallinen hakemus Askolan kunnan vesihuoltolaitokselle.

Liittymishakemuksen liitteeksi tulee asemapiirustus(1:500 tai 1:200) ja pohjapiirustus(1:50). Hakemuksen perusteella kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen tehdään liittyjän ja laitoksen kesken kirjallinen sopimus. Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja.

Liittymis- ja käyttösopimuksiin, sekä laskutukseen liittyvissä asioissa voi kysellä Hallintosihteeri Maina Anttilainen puh. 040 7109 104. Rakennusteknillisiin ja kaivutöihin liittyvissä asioissa voi kysellä Vesihuolto puh. 040 5123 251.

 

© Askolan kunta 2024