Kunnanjohtajan mietteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Miksi nuorten pahoinvointi ja ahdistuneisuus on lisääntynyt? Mitä nuorille oikeastaan kuuluu? Miksi nuorten keskuudessa on esiintynyt väkivaltaisuuksia? Puututaanko kiusaamiseen kouluissa?

Askolassa näistä aiheista keskusteltiin viime syksynä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa monesta eri näkökulmasta. Ilta oli pieni pintaraapaisu laajasta teemasta ja vasta alkua yhteiselle jatkokeskustelulle.

Tapahtumassa panelistit vastasivat kuntalaisilta tulleisiin kysymyksiin. Kysymykset liittyivät muun muassa kiusaamisen vastaiseen toimintaan, lasten ja nuorten pelkoon koulua kohtaan, nuorten vapaa-ajan viettoon ja siihen, miten voisimme jatkossa toimia, että nuorille olisi tarjolla heidän hyvinvointiaan tukevaa vapaa-ajan tekemistä. Lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi ja ahdistus ovat valtakunnallisia ilmiöitä, jotka näkyvät myös meidän kunnissamme. Suurin osa lapsista ja nuorista voi onneksi kuitenkin hyvin. Vaikka pahoinvointi on lisääntynyt, se koskettaa kuitenkin suhteessa pientä osaa nuoria, ja usein samoille nuorille kasaantuu useita riski-/kuormitustekijöitä.

Erityistä huomiota nuorten hyvinvointikeskusteluissa saivat vanhemmuuden tukeminen, vanhempien läsnäolo lasten ja nuorten elämässä sekä hyvinvointia tukeva vapaa-ajanvietto. Erittäin tärkeänä viestinä perheille oli se, että kotien tehtävä on pitää huolta lasten hyvinvoinnista, joka varmistaa lapsen koulukuntoisuuden. Tämä tarkoittaa melko yksinkertaisia asioita: riittävää unta, ravintoa, rajoja ja rakkautta.

Yhteistyö välttämätöntä

Askolan kunnan lähtökohtana on työskennellä vahvasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen niin nuorisotoimessa kuin myös koulujen arjessa. Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat yhteistyössä kotien kanssa opetus- ja kasvatushenkilöstö, opiskeluhuoltohenkilöstö, koulunuorisotyö, kasvatusohjaaja-, psykologi- ja kuraattorityö sekä kouluterveydenhuolto.

Jokaiseen koulussa esiin tulleeseen kiusaamistapaukseen puututaan välittömästi ja asian käsittely etenee kiusaamisen vastaisen toimintamallin mukaisesti. Aikuisten on toimittava yhtenä rintamana kodeissa ja koulussa, jotta tilanteet saadaan esille ja käsiteltyä yhdessä. Lapsia ja nuoria tulee myös rohkaista puhumaan tunteistaan ja kertomaan kokemuksistaan, jotta aikuiset pääsevät tarjoamaan heille apuaan.

Vapaa-ajan aktiviteetit tärkeitä

Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistaa harrastustoimintaan osallistuminen. Lapsille ja nuorille järjestetään Askolassa paljon erilaista toimintaa ja tekemistä esimerkiksi nuorisotilailtoja, retkiä, tapahtumia, kerhotoimintaa teemoina mm. liikunta, kädentaidot, ilmaisutaito, askartelu, musiikki, digiosaaminen, valokuvaus ja media. Taiteen perusopetusta järjestetään kuvataiteessa (Askolan kuvataidekoulu), musiikissa (Porvoon musiikkiopisto, tanssissa Taidetehtaan tanssikoulu) sekä uusimpana teatteritaiteessa (Teatteri Soittorasia). Lisäksi seurat ja yhdistykset järjestävät alueella toimintaa ja tapahtumia eri ikäisille kuntalaisille.

Yhteiselle keskustelulle on tarvetta jatkossakin. Askolan kunta tulee järjestämään vastaavia keskustelutilaisuuksia eri teemoista vähintään kerran vuodessa. Mikäli sinulla on ideoita ja ajatuksia lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tai mieleen tulee jokin muu tärkeä teema, josta voisimme yhdessä keskustella, laita rohkeasti viestiä vaikkapa sähköpostilla minulle: annu.rasanen@askola.fi

yhteistyöterveisin
Annu Räsänen

 

Pia Penttala ja Annu Räsänen kuntalaisillassa 23.11.2023
Perhe- ja psykoterapeutti Pia Penttala (vas.) ja kunnanjohtaja Annu Räsänen Askola-Areenalla pidetyssä nuorten hyvinvointia käsittelevässä keskustelutilaisuudessa 23.11.2023

 

© Askolan kunta 2024