Miten askolalaiset voivat ja mitkä asiat edistävät heidän hyvinvointiaan?

Tämä selviää äskettäin Kuntaliiton Sähköinen hyvinvointikertomus -verkkosivulla julkaistusta Askolan hyvinvointiraportista vuodelta 2023. Kunnanvaltuuston hyväksymä raportti on osa kunnan laajaa hyvinvointikertomusta, joka on laadittu vuosille 2021–2025.

Hyvinvointiraportti kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa väestöryhmittäin. Siltä löytyy esimerkiksi viime vuonna toteutetun valtakunnallisen kouluterveyskyselyn sekä Askolan kuntalaiskyselyn tuloksia.

Vuosittaisessa raportissa kuvataan, mitä asioita kunnassa on tehty hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä missä ja ketkä näitä toimia tekevät. Raportista selviää myös, mitä tavoitteita ja toimia on asetettu kuluvalle vuodelle. Lue myös raportista, mikä on kunnan hyte-kerroin tai mitä TEAviisari tarkoittaa?

Lisätietoja hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhkolta

© Askolan kunta 2024