Askolan kevyenliikenteenväylän suunnitelmat nähtäviksi ja kommentoitaviksi

Askolan kunnan Elinympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.3.2024 laittaa Maveplan Oy:n tekemät Askolan kevyenliikenteenväylän suunnitelmat MRA 43 §:n mukaisesti nähtäville 2.4.-16.4.2024. Kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmista.

Tutustu Askolantien kevyenliikenteenväylän katusuunnitelmaehdotukseen Dynasty-tietopalvelussa. Suunnitelmat ovat nähtävinä myös kunnanvirastolla (Askolantie 30).

Maveplan Oy:n kevyenliikenteenväylän katusuunnitelma koskee Nalkkilantien risteyksen ja Jäppiläntien risteyksen välistä osuutta Askolantiellä. Kevyenliikenteenväylällä on tarkoitus parantaa Askolantien liikenneturvallisuutta ja ohjata kevyenliikenteen kulku ajoväylältä kevyenliikenteenväylälle.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti ennen nähtävänä oloajan päättymistä 16.4.2024 osoitteella: Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola tai sähköpostitse askola@askola.fi

Lisätiedot:
Esko Halmesmäki

© Askolan kunta 2024