Vaikuta ja vastaa ilmastokyselyyn!

Askolan kunnan ilmastokysely on avoinna 30.4.–31.5.2024. Osallistu ja vaikuta kunnan ilmastotyöhön ja sen panostuskohteisiin! Vastaukset voi antaa Webropol-kyselyssä. Aikaa vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.

kuvassa vihreä peltomaisema ja sininen taivas

Askolan kunta on aloittanut ilmastolain 14a § velvoitteiden mukaisen ilmastosuunnitelman laatimisen. Osana suunnittelutyötä teemme kuntalaisille ja muille sidosryhmille tarkoitetun ilmastokyselyn, jonka avulla kartoitamme kiinnostusta ilmastotoimia kohtaan. Samalla saamme näkemystä siitä, mihin kuntalaisten mielestä resursseja kannattaisi ilmastotyössä kohdistaa.

Kysely on pääasiassa suunnattu kunnassa vakituisesti asuville, mutta yhtä lailla Askolan vapaa-ajan asujien, Askolassa työskentelevien tai opiskelevien sekä Askolassa asuvien henkilöiden omaishoitajien vastaukset ovat tärkeitä.

Mitä ilmastosuunnitelman ja -kyselyn taustalla on?

Voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa kuntia laatimaan tai päivittämään ilmastosuunnitelmansa vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelma sisältää mm. päästövähennystavoitteen ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kunnan pitää seurata suunnitelman toteutumista ja huomioida se kuntastrategiassa sekä kunnan toimintakertomuksessa. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Tarkempia tietoja ilmastosuunnitelmasta löytyy Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja: Olli Kytölä

© Askolan kunta 2024