Veikko Pohjanpellon apurahat

Veikko Pohjanpellon säätiöltä apurahoja voivat hakea Askolan lukion askolalaisina suorittaneet ylioppilaat, jotka harjoittavat opintojaan jossakin yliopistossa tai tiede / taidekorkeakoulussa. Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Täytä apurahahakemus tästä

Hakemukset tulee täyttää 9.6.2024 mennessä.

© Askolan kunta 2024