Veikko Pohjanpellon säätiön sääntömuutos ja Askolan koulukuljetushankinnat kunnanhallituksen käsiteltävinä

Askolan kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 17.4.2024 Veikko Pohjanpellon säätiön sääntömuutosta sekä kunnan eri viranomaisten päätösten otto-oikeutta.

Veikko Pohjanpellon säätiön sääntömuutos pykälän esittelytekstiä täydennettiin ennen kokousta, koska Veikko Pohjanpellon säätiön hallitus oli pitänyt kokouksen aamulla 17.4.2024. Esittelytekstiin lisättiin seuraava kappale:

  • Säätiön hallitus on kokouksessaan 17.4.2024 päättänyt ehdottaa sääntöihin lisäystä kohtaan 2§ niin, että säätiö tukee jatkossa myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Pykälien 7 ja 12 kohdalla on täsmennetty, että hallituksella tarkoitetaan säätiön hallitusta. Liite on päivitetty näillä muutoksilla.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa suostumuksensa säätiön sääntömuutoksen tekemiseksi sääntömuutosehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuustossa asia on käsiteltävänä 13.5.2024 kokouksessa. Veikko Pohjanpellon säätiön hallituksen on vielä vahvistettava uudet säännöt ennen niiden käyttöön ottamista.

Askolan kunnan koulukuljetusten hankinta vuosille 2024–2028 kilpailutetaan uudelleen

Kunnan eri viranomaisten asiakirjoja -pykälässä kunnanhallitus päätti vastoin päätösehdotusta. Kunnanhallituksen kokouksessa Petra Lind teki vastaesityksen, jossa ehdotettiin, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan Askolan kunnan koulukuljetuspäätöksestä vuosille 2024–2028.

Perusteluina esitettiin, että Askolan kunnan koulukuljetusten hankintapäätös vuosille 2024–2028 on tehty kunnalle epäedullisella tavalla. Hankintapäätöksen tuloksena koulukuljetusten hankinta-arvo on aivan liian korkea: prosentuaalinen nousu on huomattavasti suurempi kuin yleinen kustannusten nousu. Vastaesityksessä ehdotettiin Askolan koulukuljetusten uudelleen kilpailutusta.

Koska kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava vastaesitys sai kannatusta, suoritettiin esityksestä äänestys. Kunnanhallitus hyväksyi vastaesityksen äänin 4–3. Kunnanjohtajan esitystä kannattivat Riku Honkasalo, Tero Suominen ja Hanna Simola. Petra Lindin vastaesitystä kannattivat Petra Lind, Matti Jäppilä, Mia Myllys ja Juho-Matti Nirvi. Kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan koulukuljetuspäätöksestä 9.4.2024 § 29, ja Askolan koulukuljetukset on uudelleen kilpailutettava.

Lisätiedot: Tuija Saloranta

© Askolan kunta 2024