Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Pohjavedet

Pohjavedet

Pohjaveden pilaaminen on laissa kielletty (ympäristönsuojelulaki 8 §). Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttaa kaikki sellainen toiminta, jossa käsitellään haitallisia aineita kuten esim. jätevettä, öljyä ja kemikaaleja.

Pohjaveden suojelu

Pohjavesialueet

Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa on yhteensä 32 tärkeää, vedenhankintakäyttöön soveltuvaa tai muuta pohjavesialuetta. Suurimmat ja antoisimmat pohjavesialueet sijaitsevat hiekka- ja sora-alueilla kuten Tuhkauuninmäki ja Uusisilta Myrskylässä ja Puntarmäki Pukkilassa. Pohjaveden pinnan syvyys maanpinnasta vaihtelee paikallisesti ja vuodenajan mukaan.

 

Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueelle on tehty pohjavesien suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelmissa on kartoitettu mm. alueiden pohjavesiin kohdistuvia riskitoimintoja.