Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Työttömien terveystarkastus

TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSET ASKOLAN TERVEYSKESKUKSESSA 

Kohderyhmä

  • Työttömäksi jääneet
  • Toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat, työterveyshuollon/ opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle jääneet nuoret ja aikuiset 

Milloin terveystarkastukseen?

  • Kun arvelet terveydellisten seikkojen olevan työllistymisen / kouluttautumisen esteenä
  • Oma terveydentila muuten askarruttaa 

Terveystarkastuksen tavoitteena

  • On edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. 

Terveystarkastus sisältää

  • Terveydentilaa koskevia perustutkimuksia mm. perusverikokeet, verenpaine 
  • Terveystottumusten kartoitus
  • Ohjaus ja tuki terveyshaittojen ehkäisyssä
  • Rokotustietojen päivitys 

Tarvittaessa asiakas ohjataan terveyskeskuslääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle. 

Terveystarkastuksia tehdään avosairaanhoidon vastaanotolla. Työtön voi varata ajan terveystarkastukseen ilman lähetettä tai aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. TE- toimistolta, työttömille palveluja/toimintaa tarjoavilta tahoilta tai kunnan sosiaalitoimesta.   

Ajanvaraus

ma-pe klo 12–13 p. 040-7109 215/ osastonhoitaja Satu Kanerva tai terveyskeskuksen ajanvaraus p. 040-7109 200