Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Blogit vuodelta 2007

31.12.2007

Kuntajohtajan arki ja jaksamisen problematiikka

Vuoden viimeisen päivän valtakunnallisen sanomalehden pääkirjoituksessa otettiin kantaa kuntajohtajan arkeen. Pääkirjoituksessa todettiin, ettei ammattiini enää ole niin suurta halukkuutta kuin mitä joskus on ollut ja että kuntajohtajan työssä loistokkuus ovat varsin kaukana.

On totta, että työni on varsin vaativa. Minulta vaaditaan samaan aikaan sekä suuren visionäärin että hetkessä kiinni olevan kuuntelevan ja kannustavan esimiehen taitoja. Omalla karismallani minun tulisi kyetä konkretisoimaan tulevaisuudenkuva uskottavasti sekä koko kuntaa edustaville päätöksentekijöille että omalle henkilökunnalleni ja johtaa muutosta siten, että muutoksen uhka muuttuisi kaikkien mielessä muutoksen mahdollisuudeksi.

Kunnallisen palvelutoiminnan johtamisen problematiikka kulminoituu usein siihen, että välineet ovat varsin puutteelliset. Valtion kuntapolitiikka on ollut tempoilevaa, kunnallisista palveluista säädetään lailla, jolloin kunnan oman budjettikirjan merkitys toiminnan ohjaajana vähenee, kunnallisia palveluja on äärettömän paljon ja ennen kaikkea: talouden reunaehdot lakisääteisten palvelujen kuormituksessa tulevat vastaan hyvin nopeasti. Joskus, onneksi harvoin, tulee myös katastrofeja kuten Tuusulan Jokelassa tai Nokian kaupungissa marraskuussa tapahtui. Ammattiini liittyy myös tietty paikallinen julkisuus ja sen tuomat haasteet, joiden kanssa on pärjättävä.

Työni (yleensä kunnallisen palvelutoiminnan) tulokset monesti ovat nähtävissä viiveellä eivätkä ne aina ole itsestään selviä kuten vaikkapa peltoaan viljelevällä maanviljelijällä tai taloa rakentavalla rakennusmiehellä ovat.

Mistä sitten ammennan voimaa työhöni? Mikä minua motivoi?

Minua kiinnostaa hyvin paljon uusien asioiden oppiminen ja eteenpäin meneminen. Kun tulee uusia asioita, uusia haasteita, niin ne motivoivat. Tutkiminen, ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaisu on luovaa työtä ja onnistuminen niissä tuottaa suurta iloa.

Kuntajohtajan ammatti on myös kuntalaisten palvelemista ja ihmisten parissa olemista ihmisten hallitsemisen sijaan. Tämä on perusperiaate, joka alalle aikovien on syytä pitää mielessään. Kunnan etu on sama kuin kuntalaisten etu ja siihen tulee kaikin voimin pyrkiä menestyäkseen työssään.

Ammattini on myös hyvin monipuolinen. Kunnallisten peruspalvelujen määrä on kattava ulottuen vauvasta vaariin ja kunnan jokaiseen asukkaaseen. Monipuolisuus, vaikka se tekee työstä haastavan, on eräs työni suola. Kunnalliset peruspalvelut myös toimivat henkilökohtaisen työpanoksen varassa mitä suurimmassa määrin. Yli kahdensadan ihmisen työyhteisö sisältää paitsi hyvin paljon osaamista, tarmokkuutta ja älyä myös paljon itse asiassa yli kaksisataa kertaa persoonallisuutta, joiden kohtaaminen rikastuttaa elämää paljon. Viihdyn ihmisten keskellä ja sekä osaavien että hauskojen työkavereiden keskellä on kivaa olla. Askolan kunta tässä suhteessa on erityisen palkitseva työyhteisö. Myös luottamushenkilöt kuuluvat tähän kategoriaan ja vaikka politiikka ja yhteisten asioiden hoitaminen on vastuullista, niin se voi myös olla mukavaa. Tästäkin syystä suosittelen ihmisille kunnallispolitiikkaan hakeutumista.

Kunnan menestyminen palkitsee paljon. On mukavaa lukea asukkaiden ja yritysten määrien kasvamisesta, hyvistä verokertymistä ja tilinpäätöksien tunnusluvuista. Näihin tunnuslukuihin sisältyy paljon tulevaisuudenuskoa. Kun väkiluku ja yritysten ja toimipaikkojen määrä kasvavat ja väestön ikärakenne pysyvät hyvinä, kun uusia rakennuslupia myönnetään yms, niin on selvää, että sellaisella paikkakunnalla on tulevaisuutta edessään.

Eniten kuitenkin palkitsee henkilökohtainen kiitos ja inhimillisyys. Toiselle ihmiselle lausuttu henkilökohtainen tunnustus, kiitos, kun sen vaistoaa tulevan syvältä ihmisen sisimmästä, tuntuu hyvältä pitkään ja siivittää yhä uusiin ponnistuksiin. Olen saanut työstäni hyvää palautetta ja saamaani palautetta olen jakanut eteenpäin, sillä vain hyvin harvan asian olen hoitanut puhtaasti yksin. Askolan kunnan kokoinen työyhteisö on myös sen kokoinen, että todellisten tuloksentekijöiden selville saaminen ei ole mikään mahdoton tehtävä, vaan raamit ovat ihmisen mittaiset ja kokoiset.

Vuoden vaihtuessa monet ihmiset laativat eräänlaisia tilinpäätöksiä kuluneesta vuodesta ja antavat uuden vuoden lupauksia. Oma lupaukseni on antaa kiitoksen sanaa aina, kun siihen on tarvetta.

Toivon kaikille lukijoilleni, kuntalaiselleni ja Askolan kunnan toimintaan tavalla tai toisella osallistuville Hyvää Uutta Vuotta 2008!

PS. Jouluinen blogini jäi pois siitä syystä, että jossain Lontoossa sijaitseva maailman suurin palvelin, jonka ei pitänyt kaatua, päätti kuitenkin kaatua tietojen tallennusvaiheessa ja monen tunnin työ haihtui jonnekin bittiavaruuteen. Olisikohan tässä jotain ajattelemisen aihetta suuruutta aina ihannoiville?


14.12.2007

Turvallisuudentunne ja luottamus peruspalveluihin säilytettävä

Muutaman viime viikon aikana kunnalliset peruspalvelut ovat nousseet tapahtumien polttopisteeseen kahden erillisen traagisen tapahtuman vuoksi: Tuusulan Jokelassa sattunut verilöyly koulussa ja Nokian kaupungissa tapahtunut juomaveden saastuminen ovat nostaneet kunnalliset peruspalvelut ja niiden toimivuuden yleiseen suomalaiseen keskusteluun. Tuusulan ampumiskatastrofi sattui koulussa, toki se olisi voinut tapahtua missä vain, mutta pääosin kunnallisten peruspalveluiden vastuulle jää tragedian jälkihoito. Nokian kaupungin juomaveden saastuminen puolestaan ulottaa vaikutuksensa hyvin laajan väestöjoukkoon, ensisijaisesti heidän terveyteensä ja yleiseen hyvinvointiinsa, mutta myös elinkeinoihin. Muun muassa Nokian kylpylä jouduttiin sulkemaan ns. pitkäksi viikonlopuksi ja pikaruokapaikan ylläpitäjä joutui saastuneen veden vuoksi sulkemaan yrityksensä viikoksi.

Kuntajohtajana pohdin sitä, että mitä voisin ja mitä organisaationi oppia tapahtuneista. Olen käynyt mielessäni läpi lokakuun alkupuolella käytyä Ludvig 07-valmiusharjoitusta, jossa johdin Askolan kunnan poikkeusolojen johtoryhmää kuvitellussa häiriötilanteessa. Kuviteltu häiriötilanne oli nimenomaan normaaliolojen häiriötilanne, eli viranomaisten normaaliolojen toimivaltuudet olivat käytössä. Vajaan kahden kuukauden kuluttua kyseisestä harjoituksesta Suomessa on jo kaksi kertaa ollut tilanne, jossa valmiusharjoituksessa opituille tiedoille olisi ollut käyttöä, mikäli tapahtuma olisi ollut meillä tai meitä lähellä.

Vakavassa häiriötilanteessa tilannetta johtavien henkilöiden on kyettävä nopeasti muodostamaan tilannekuva, jotta häiriö voitaisiin rajata nopeasti niin, etteivät sen vaikutukset ulottuisi laajalle ja jotta mahdollisiin pelastus- ja avustustoimiin sekä jälkihoitoon päästäisiin nopeasti. Oikean tilannekuvan muodostaminen, siis kokonaiskuvan saaminen siitä, mitä todella on tapahtunut ja keitä kaikkia se koskettaa, on hyvin tärkeä vaihe. Se on myös kriittinen vaihe, koska tuossa vaiheessa tiedot ovat hajanaisia ja laadultaan epätasaisia, mutta niillä tiedoilla pitäisi kyetä toimimaan oikein ja nopeasti.

Tilannekuvan avulla pitää kyetä johtamaan, eli saada eri toimijat ja eri viranomaiset kuten pelastustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ihmisten, teknisen huollon ja monen muun toimijan toimet mitoittamaan ja suuntaamaan toimensa oikein. Kunnan johtokeskustyöskentelyllä pyritään yhteen päämäärään, joka on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen paikallistasolla.

Tilanteen johtamisessa korostuu viestintä: on hyvin tärkeää, että paitsi saamme oikean tiedon ja osaamme hyväksikäyttää sitä myös se, että osaamme tiedottaa oikein niin, että vastaanottaja kykenee tulkitsemaan viestimme oikein ja että hän ymmärtää oikein saamansa viestin.

Nämä suomalaisten perusturvallisuutta järkyttäneet tapahtumat tullaan käymään läpi meillä siinä valossa, että joudumme pohtimaan omat valmiutemme ja niissä mahdollisesti olevat puutteet sekä tietysti korjaamaan, jos valmiutemme ei ole riittävällä tasolla. Uskon, että näin menetellään lähes kaikissa Suomen kunnissa ja niissä viranomaisissa, joilla näissä asioissa on jonkinlainen vastuu.

Pyrin siihen, mihin uskon kolleegoidenikin pyrkivän: haluan, että kansalaisten turvallisuudentunne ja luottamus kunnallisiin peruspalveluihin säilyy korkealla tasolla.

Turvallista joulunodotusta kaikille!


5.12.2007

Itsenäinen Suomi 90 vuotta ja itsenäisyysjuhlia Askolassa

Olen tänään itsenäisyyspäivän aattona osallistunut ensimmäisiin itsenäisyyspäivän juhliin. Monninkylän koulu oli valmistanut hienot juhlat, joihin osallistuin kutsuvieraana. Koulu oli valmistanut juhlat erinomaisesti ja niin, että juhlissa oli mukana vahva opetuksellinen elementti: mm. oppilaat vastasivat tarjoilusta ja juhlaohjelmasta. Minun lisäkseni muita kutsuvieraita olivat kolme askolalaista sotaveteraania sekä koulun entinen rehtori Reijo Nevalainen.

Kunnan pääkirjastolla puolestaan vietettiin iloinen vartti itsenäiselle Suomelle. Kunnan kannalta katsoen merkityksellisintä oli se, että tilaisuudessa julkistettiin Askolan kunnan uudet kotisivut ja tieto uusista kotisivuista välittyy laajasti mediassa eteenpäin. Toivon sivujemme uusiutumisen johtavan entistä laajempaan kansalaiskeskusteluun ja vuorovaikutteiseen kunnalliskulttuuriin Askolassa.

Varsinaisena itsenäisyyspäivänä osallistun jumalanpalvelukseen kirkossa sekä seppelten laskuun sankarivainajien muistomerkillä välittömästi jumalanpalveluksen jälkeen. Sen jälkeen ohjelmani onkin yksityistä laatua, koska matkustan perheeni kanssa Helsinkiin ja käymme yhdessä anoppini kanssa sytyttämässä kynttilän neljä vuotta sitten kuolleen appeni haudalle Hietaniemen hautausmaan veteraanilehdossa.

Itsenäisen Suomen puolesta kaatuneiden muistomerkit ja sankariristit herkistävät joka kerta. Paljon parhaassa iässä olevia suomalaisia kaatui, jotta jälkipolville pystyttiin takaamaan tärkeitä kansallisia arvoja kuten yhdenvertaisuus lain edessä, demokratia, oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kunnilla on tärkeä tehtävänsä ja suorainen velvollisuus pitää huolta siitä, että nämä kansallisesti tärkeät arvot pystytään säilyttämään tuleville sukupolville perintönä ja turvaamaan siten suomalaisuus yhä kiihkeämmin globalisoituvassa maailmassa.


Blogin kirjoittajaksi


Blogia sanotaan uudeksi mediaksi. Se tulee englanninkielisestä sanasta weblog ja sillä tarkoitetaan päiväkirjanomaista tekstiä, johon joko yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa niin, että uusin teksti on ylimpänä näkyvissä. Myös vanhat tekstit säilyvät ja ovat kaikkien luettavissa. Blogille on tunnusomaista ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus.

Kunnalliseen päätöksentekoon kuuluu avoimuus. Julkisuusperiaate on tärkeä hallinnon yleisperiaate ja se on kansalaisvalvonnan ja oikeusturvan tärkeimpiä takeita. Julkisuusperiaate merkitsee sitä, että jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen toiminnasta silloinkin, kun ne eivät välittömästi koske häntä itseään. Tiedottaminen osaltaan toteuttaa hallinnon julkisuusperiaatetta.

Kuntalain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin hän voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Kotisivujemme uudistamisen yhteydessä minulle tarjottiin mahdollisuus ryhtyä kirjoittamaan omaa blogiani ja otin tarjouksen mielelläni vastaan. Koen, että kunnanjohtajan tehtäviin kuuluu viestinnän keinoin edistää hallinnon julkisuusperiaatetta ja samalla näen blogin välineenä, joka mahdollisesti saa kuntalaiset kiinnostumaan omaa asuinympäristöä, omaa kuntaa koskevista asioista.

Aion kirjoittaa kunnanjohtajablogiani suhteellisen säännöllisesti tuoden esiin asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon liittyvää taustatietoa. En kuitenkaan rajaa aihepiiriäni tiukasti, vaan aion kirjoittaa omia käsityksiäni ajan ilmiöistä laajemminkin koettaen tuoda esiin kunnanjohtajan huoneeseen ja huoneesta välittyvän oman näkökulmani.

Myönnän, että blogin kirjoittaminen on haaste. Ensimmäinen haaste on aikataulu: blogia pitää päivittää säännöllisesti. Toinen ja tärkeämpi asia kuitenkin on oma näkökulma ja oma persoonallinen tyyli, joka saa lukijat kiinnostumaan blogini seuraamisesta. Hyvä mittapuu on kuitenkin lähellä, sillä käyn silloin tällöin Porvoon seurakuntayhtymän kotisivuilla ihailemassa kirkkoherra Heikki Hakamiehen sekä selkeää, elävää että rikasta tekstiä. Jos kykenen kirjoittamaan lähes yhtä hyvin kuin hän, niin tiedän, että olen onnistunut. Kolmanneksi minun on kerrottava asioista ja niiden taustoista avoimesti kuitenkin niin, että säilytän kunnanhallituksessa esittelijän vapauteni.

Haluan kuitenkin ottaa haasteen vastaan. Mielestäni elämä ilman haasteita ja ilman riskejä on kuin vene, joka ei koskaan pääse ulapalle, vaan jonka aalto paiskaa aina takaisin rannalle. Haluan olla kuntalaisteni ja kunnan sidosryhmien kanssa yhteydessä ja pyrkiä silläkin tavoin edistämään paikallisdemokratian ja – palveluiden tulevaisuutta.

Esko Rautiainen
kunnanjohtaja