Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Koululaiste suun

KOULULAISTEN SUUN TERVEYDENHUOLTO

Luokkatarkastukset

Askolan kirkonkylän hammashoitolassa
-          hammaslääkäri tarkastaa 1, 5, ja 8 luokan oppilaat.
-          suuhygienisti tarkastaa 2,3,4, 6 ja 9 luokan oppilaat  

Monninkylän hammashoitolassa
-          hammaslääkäri tarkastaa 1,3,4 ja 6 luokan oppilaat.

Luokkatarkastuksen yhteydessä opetetaan hampaiden harjausta. Jokainen lapsi opettelee vielä harjausta ja tarvitsee siinä vanhempien apua ja neuvoja.
Suuhygienisti käy kouluissa pitämässä oppitunteja suun ja hampaiden sairauksista ja niiden ehkäisystä 2,5 ja 9 luokan oppilaille.

Suun ja hampaiden hoito pyritään järjestämään  yleensä kouluaikana.

Oikomishoito

Oikomishoidon tarve määritellään hammastarkastusten yhteydessä lapsen ollessa kolmannella luokalla (koko ikäluokka). Oikomishoidon tarve pisteytetään asteikolla 1 – 10. Kunnallista oikomishoitoa tarjotaan niille joiden purentavirhe on 7 – 10.

Vanhemmat huolehtivat kuljetuksista oikomishoitoon.

Hampaiden oikomishoito
Syy oikomiseen on purentahäiriö, joka haittaa hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa. Virheellinen purenta voi aiheuttaa pään ja kasvojen kiputiloja sekä se voi estää kunnollisen pureskelun.

Minkä ikäisenä oikomishoito tehdään?
Oikomishoitoa voidaan tehdä jo alle kouluikäisille, tavallisimmin hoito tehdään 9-12 vuoden iässä, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Myös aikuisten hampaita voidaan oikoa.

Miten hoito tapahtuu ja kuinka kauan se kestää?
Oikomiskojeet ovat joko irrotettavia tai kiinteitä. Irrotettava koje tehdään muovista ja sen voi ottaa puhdistusta varten suusta. Usein käytetään kuitenkin kiinteitä kojeita, joissa hampaita siirretään joustavan kaarilangan ja siihen kiinnitettävien kumilenkkien tai jousien avulla. Yleisesti käytetty oikomiskoje on myös niskaveto, jossa leukojen kasvuun vaikutetaan niskan takaa kiertävän kumivedon avulla.

Lapsillakin oikomishoito on pitkäaikaista sen nivoutuessa leukojen kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Aikuisilla voi jonkin yksittäisen hampaan asennon korjaus kestää vain muutamia kuukausia - laaja hoito voi kestää parikin vuotta. Aikataulun määrää hampaiden liikkumisvauhti luussa; hampaita ei voi siirtää nopeammin kuin mitä solut sallivat. Hoitoa seuraa yleensä ylläpitovaihe, jotta siirretyt hampaat eivät palaudu takaisin. Tämä tehdään joko irrotettavalla muovilevyllä tai hampaiden taakse liimatulla teräslangalla.

Voimakkaasti ahtautuneeseen hampaistoon saadaan tilaa hampaiden poistolla.