Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Kotihoito

Kotihoito

osoite: Mäntyrinteentie 4 A, 07500 Askola

Kotihoito edistää askolalaisten mahdollisuutta asua kotona. Kotihoitoa annetaan niille, joiden toimintakyky on alentunut, sairauden, vamman tai vanhuuden johdosta.

Kotihoito avustaa päivittäisissä toiminnoissa kuten henkilökohtaisessa hygieniassa, lääkehoidossa, ravitsemuksessa ja asioinnissa. Sairaanhoidollisiin palveluihin kuuluu kokonaisvaltainen hoito, joka sisältää hoidontarpeen arvioinnin ja toteuttamisen, ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen.  Kotona suoritettavia toimenpiteitä ovat mm. haavanhoito, korvahuuhtelu, ompeleiden poisto, katetrointi,  verenpaineen ja -sokerin seuranta sekä laboratoriokokeiden ottaminen.

Kotihoidon piiriin kuuluvia tukipalveluita ovat: ateria-, pyykki-,  sauna-, kauppapalvelut.

Kotihoitoa annetaan tilapäisesti tai säännöllisesti. Tilapäisestä avusta maksetaan kertamaksu. Säännöllinen kotihoito on tulosidonnainen ja riippuvainen avuntarpeen määrästä.

Kuljetus- ja omaishoidontukea voi hakea kotihoidon kautta. Linkin alla lisää tietoa kuljetustuesta ja myös hakulomake.

Kotihoidon palveluja koskevat tiedustelut

Kotihoidon ohjaaja

Linda Andergård, puh. 0400 789 318

Kotisairaanhoitajat

Päivi Karhu-Arola (kotiutushoitaja), puh. 0400 789 314

Annina Suvanto (länsitiimi), puh. 0400 789 312

Arja Tikkanen (itätiimi), puh. 040 7109 228

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@askola.fi