Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Psykologi

Askolan psykologi toimii terveysasemalla äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulupsykologina. Työn tavoitteena on tukea lapsiperheiden hyvinvointia ja auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Koulussa psykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Psykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Psykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa. Koulussa psykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti. Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ilman vanhempien suostumusta koulun henkilökunta ei saa tietoa lapsen/perheen asioista.

Lukiossa psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Lukiopsykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus. 

Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Psykologin työ voi ulottua yksittäisen oppilaan tapaamisesta ja hänen tilanteensa selvittelemisestä koko koulun toimintakulttuurin suunnitteluun osallistumiseen.

Akuuteissa ilta ja viikonloppu tapauksissa ota yhteyttä Porvoon sairaalan psykiatrian päivystyspoliklinikkaan.

Yhteydenotot Askolan terveyskeskus p. 040 7109 200


Psykiatrian päivystyspoliklinikka

Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Päivystävä sairaanhoitaja 24 h 050 453 0125
Faksi 019 548 2844
Osastonhoitaja Marita Komppa-Valkama
Apulaisylilääkäri Ritva Helin
Sähköpostit etunimi.sukunimi@hus.fi     

Psykiatrian päivystyspoliklinikka on avoinna ympäri vuorokauden.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka sijaitsee Porvoon sairaalan alueelle tultaessa tien vasemmalla puolella nk. Kevätkummun sairaalassa.

Psykiatrian päivystyspoliklinikalle tullaan psyykkisessä kriisitilanteessa hoidon tarpeen arvioon lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Mikäli potilas tulee ilman lähetettä, on toivottavaa soittaa ja ilmoittaa saapumisestaan etukäteen. Päivystyspoliklinikka antaa lyhyitä hoitojaksoja ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Käynnit psykiatrian päivystyspoliklinikalla ovat maksuttomia.

 


 

Valtakunnallinen kriisipuhelin

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202

arkisin klo 9.00– 06.00
lauantaisin klo 15.00–06.00
sunnuntaisin klo 15.00– 22.00

Arkipäivään osuvina juhlapäivinä päivystetään lauantaiaikataulun mukaisesti.

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin

 


 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Porvoon sairaala
Papinkatu 19, 5. krs
06100 Porvoo

Kanslia 019 548 3840
Faksi 019 548 3841
Ylilääkäri Seppo Mäkinen
Sähköpostit etunimi.sukunimi@hus.fi

Nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee Porvoon keskustassa nk. WSOY-talossa lähellä kirjastoa.

Poliklinikan kanslia on auki ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.00

CALL IN keskiviikkoisin klo 12.00–13.00, puh. 019 548 21 (keskus)
Call in –aikana vastaanotolle voi soittaa ilman soittoaikaa.

WALK IN torstaisin klo 14.00–16.00
Walk in –aikana vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä tai ajanvarausta.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13-19-vuotiaita nuoria sekä nuorten vanhempia tutkimukseen ja hoitoon liittyen. Käynnit ovat maksuttomia nuorille ja heidän vanhemmilleen.