Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Käyttösäännöt

Käyttösäännöt

Askolan kunnankirjaston käyttösäännöt ja maksut tarkistettiin ja uudistettiin vuoden 2011 lopulla ja uudet säännöt tulivat voimaan vuoden 2012 alusta.

Askolan kunnankirjaston asiakas sitoutuu kirjastokortin hankkiessaan noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Oleskelu kirjastossa

Kirjastotila on avoin kaikille kirjaston käyttösääntöjä noudattaville asiakkaille. Häiritsevään käytökseen ja ilkivaltaan suhtaudutaan aina vakavasti. Alaikäisten aiheuttamista häiriöistä ilmoitetaan lapsen huoltajalle.

Lainausoikeus ja kirjastokortti

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa todistamalla henkilöllisyytensä sekä sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan suostumuksella. Laitokset ja yhteisöt voivat saada kirjastokortin, mikäli laitoksen johtaja tai muu vastuuhenkilö sitoutuu vastaamaan ko. kortilla lainatusta aineistosta.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä aineistoa lainatessa. Kortinhaltija on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta. Osoitteen- ja nimenmuutoksista on ilmoitettava kirjastoon, samoin kortin katoamisesta. Porsse-kirjastojen (Askola, Porvoo, Pornainen, Sipoo) kirjastokorteilla voi lainata kaikissa em. kuntien kirjastoissa.

Lainausoikeus voidaan perua, jos asiakas jättää lainat palauttamatta tai myöhästymismaksut maksamatta, turmelee tai kadottaa kirjaston omaisuutta. Lainauskielto koskee kaikkia Porsse-kirjastoja. Asiakas saa lainausoikeutensa takaisin selvitettyään ko. asian.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Palauttamattomista lainoista lähetetään kolme huomautusta, minkä jälkeen niistä lähetetään asiakkaalle aineiston arvon mukainen lasku laskutuslisineen.

Jos aineisto on kadonnut tai turmeltunut, tulee asiakkaan korvata se kirjastolle joko tuomalla tilalle vastaava aineisto tai maksamalla kirjaston määrittelemä korvaushinta. Elokuvatallenteita ei voi korvata uudella kappaleella tekijänoikeussäännösten vuoksi. Korvauskustannukset ovat perintäkelpoisia.

Maksut

Kirjaston asiakas on velvollinen maksamaan voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut myöhässä olevasta aineistosta ja käyttämistään maksullisista palveluista. Maksut ovat perintäkelpoisia.
Maksut ja korvaukset

Tietosuoja

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Porsse-kirjastojen yhteiseen asiakasrekisteriin. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Jokaisella lainaajalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston asiakasrekisteriin on tallennettu.

Muuta

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei vastaa kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle tehdystä vahingosta.


Päivitetty 4.1.2012/JH