Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Päätöksenteko

VALTUUSTO
Askolan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit ovat syksyllä 2016. Valtuusto kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa ja kokouksesta ilmoitetaan Uusimaa-lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. 

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

LAUTAKUNNAT
Askolan kunnassa toimii seuraavat lautakunnat:

PERUSTURVALAUTAKUNTA
- esittelijä perusturvajohtaja Ilona Lehtinen

SIVISTYSLAUTAKUNTA
- esittelijä sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA
- esittelijä toimialajohtaja Antti Ikonen ympäristönsuojeluasioissa esittelijänä ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta ja pöytäkirjanpitäjä toimistosihteeri Taina Ahola

TEKNINEN LAUTAKUNTA
- esittelijä tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri Maina Anttilainen

TARKASTUSLAUTAKUNTA
- esittelijä valtuutettu Tero Aaltonen  ja sihteeri Ilpo Malinen (Audiator Oy)
- kokoontuu tarvittaessa

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
- esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä hallintojohtajai Tuija Saloranta
- kokoontuu tarvittaessa