Yleistä Ajankohtaista Tapahtumakalenteri Avoimet työpaikat Vaalit Päätöksenteko Yleishallinto Sivistystoimi Kirjasto Vapaa-aika Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Rakentaminen ja ympäristö Kaavoitus Yritykset Linkit Kriisin sattuessa Palautelomake

Sosiaalityön palvelut

Askolantie 24, 07500 Askola

Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityön palveluista saat neuvontaa, ohjausta, tukea ja apua sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien selvittämisessä. 

Sosiaalityössä asioidaan virka-aikana ja vain ajanvarauksella. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä itse puhelinaikoina. Virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin voit olla tarvittaessa yhteydessä Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen, puh. 040-517 4194. ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS 

Sosiaalityön johtaja Maarit Ketola, puh. 040 7109 109, (etunimi.sukunimi@askola.fi)
Sosisaalityön johtaja vastaa sosiaalityön kokonaisuudesta ja toimii esimiehenä sosiaalityön ja perhetyön henkilöstölle.

Sosiaalityöntekijät
Lotta Laakso (aikuis- ja vammaissosiaalityö), puh. 040 7750 803 ma-to klo 12-13, pe 9-10, (etunimi.sukunimi@askola.fi) 

Sosiaaliohjaajat
Tanja Fast
(Susanna Koskinen  opintovapaalla 1.2.-1.8.2017) (lapsiperheiden sosiaalityö) puh. 040 7109 114 ma-to klo 12.30-13, pe 9.00-9.30, (etunimi.sukunimi@askola.fi)
Virpi Kekäle (aikuis- ja vammaissosiaalityö) puh. 040 7750 803 ma-to klo 12-13, pe 9-10, (etunimi.sukunimi@askola.fi)

Perheohjaajat:
Noora Kaukiainen, p. 040 7109 120
, (etunimi.sukunimi@askola.fi) 
Tanja Lehtikuusi, p. 040 7109 115, (etunimi.sukunimi@askola.fi)


Lapsiperheiden sosiaalityö, puh. 040 7109 114, puhelinaika ma-to klo 12.30-13, pe klo 9.00-9.30. 

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea kunnassa asuvien lapsiperheiden hyvinvointia. Sosiaalityöntekijään/-ohjaajaan kannattaa ottaa yhteyttä, kun perheessä on vaikeuksia lasten ja nuorten hoidossa ja kasvatuksessa. Yhteydenoton jälkeen sosiaalityöntekijä kartoittaa yhdessä perheen kanssa kokonaistilanteen ja avun tarpeen sekä tekee tarvittaessa suunnitelman jatkotoimenpiteitä varten. Lapsiperheiden sosiaalityön painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Työmuotoja lapsiperheille suunnatussa sosiaalityössä ovat mm. tukiperheet, vertaistukiryhmät, palveluohjaus ja perheasioiden sovittelu. 

Lastensuojelu on osa lapsiperheiden sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijälle voi kuka tahansa jättää lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi, jos on havainnut jonkun lapsen tai nuoren elämässä turvallisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen vaarantavia osa-alueita tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa oman kasvunsa ja kehityksensä. Porvoolla ja Askolalla on yhteinen lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017. Lastensuojelusuunnitelma 

Porvoossa sijaitsevan alueellisen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua sekä sovitteluapua parisuhteiden ja perheiden kriisitilanteissa (esim. erotilanteet). Lisätietoja: Perheasiain neuvottelukeskus

Aikuis- ja vammaissosiaalityö, puh. 040 7750 803, puhelinaika ma-to klo 12-13, pe klo 9-10

Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut, sosiaalinen luototus, päihdepalvelut, vammaispalvelu, kehitysvammahuolto. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekevät yhteistyötä mm. päihdeklinikan, psykiatrian poliklinikkojen, seurakunnan, koulujen, päivähoidon, nuorisotyön, yhdistysten ja poliisin kanssa. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisesti lomakkeella ILMOITUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA (pdf-lomake).

Lue artikkeli:

Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta – kuka hyötyy toiminnasta? 

 

Alueellinen velkaneuvonta, puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma, ke, pe klo 9-11, puh. 010 205 0800

Lisätietoja: Velkaneuvonta 

Takuu-Säätiön valtakunnallinen velkalinja, puh. 0800 9 8009, maksutonta taloudellisiin ongelmiin liittyvää neuvontaa arkisin klo 10.00-14.00. Lisätietoja: Takuu-säätiö

 


 

Etuuskäsittelijä, puh. 040-7109 243, puhelinaika ma-to klo 12-13 ja pe klo 9-10, sosiaalitoimisto@askola.fi  

Toimeentulotukea ja etuuskäsittelyä koskeva palveluneuvonta ja -ohjaus, toimeentulotukihakemusten täyttämiseen liittyvä neuvonta jne. 

Työtehtäviin kuuluu kirjalliset toimeentulotuen peruspäätökset ja valmisteleminen täydentävän toimeentulotuen päätöksiä sosiaalityöntekijälle. Etuuskäsittelijä neuvoo ja ohjeistaa toimeentulotukihakemuksien täyttämisessä ja hakemuksiin tarvittavissa liitteissä. Tarvittaessa etuuskäsittelijälle on mahdollisuus varata aika toimeentulotukeen liittyvissä asioissa.  


Lastenvalvoja

Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön toiminta käynnistyy 2.1.2017  

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö tarjoaa 2.1.2017 lähtien tukea erotilanteisiin ja lapsen huoltoon ja elatukseen liittyviin kysymyksiin. Palveluita tarjotaan porvoolaisten lisäksi myös Loviisassa, Askolassa ja Lapinjärvellä asuville perheille. Yksikön neljä lastenvalvojaa auttavat perheitä lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvissä asioissa. 

Lastenvalvojien luona tehdään vanhempien välisiä sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista sekä elatuksesta. Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Perheoikeudellinen yksikkö tarjoaa perheille myös perhesovittelun palvelua erotilanteisiin. 

Lastenvalvojien yhteystiedot ja ajanvaraus  

Saat yhteyden lastenvalvojiin puhelinaikanaLastenvalvojien puhelinajat ovat arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–10. Voit olla yhteydessä kehen tahansa lastenvalvojista. Lastenvalvoja varaa sinulle tarvittaessa ajan. 

Lastenvalvojien yhteystiedot:

Lastenvalvoja Matilda Skog, puh. 019 520 3226

Lastenvalvoja Ulla-Maija Siltakorpi, puh. 019 520 3249

Lastenvalvojien vastaanotto: Taidetehtaankatu 4 C, 3 kerros 

Lisätiedot Porvoon kaupungin nettisivuilla:  

Parisuhteen tuki ja eropalvelut

Isyys huoltajuus ja elatus

Lisätiedot: 

Palvelupäällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, lapsiperheiden palvelut


 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies Ritva Liukonen (VTM, sosiaalityöntekijä) 
p. 044 729 7987 ma-to 9-12. Päivystys Porvoossa tiistaisin klo 9-11, Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo 
Sähköposti: sosiaaliasiamies@phsotey.fi

Huom! Päivystysaika 1.6.2016 alkaen on keskiviikkoisin klo 9-11 Verson toimistolla Porvoossa osoitteessa Mannerheiminkatu 23.

Lisätietoja: sosiaaliasiamies


LOMAKKEITA:

TÄYDENTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (word-lomake)

TÄYDENTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (pdf-lomake)

ILMOITUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA (pdf-lomake)

LASTENSUOJELUILMOITUS

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS

HAUTAUSAVUSTUSHAKEMUS (pdf)

HAUTAUSAVUSTUSHAKEMUS (Word)